Stella NL mei 2017

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Voorwoord

logoBroeders en Zusters Kleine Zielen van alle talen,

Ziehier het mariale nummer van ons maandelijks blad STELLA.

Meimaand, maand van Maria, honderdste verjaardag van Fatima.

Velen onder u ontvangen dit nummer in een taal die niet de mijne is. Ik neem de gelegenheid te baat om de vrijwillige Kleine Zielen te bedanken die de maandelijkse vertaling verzekeren. De meesten hebben mij gezegd dat zij anoniem wensen te blijven. Maar ik doe een dubbele oproep:

  1. Bid voor deze kostbare medewerkers en medewerksters die een lang en moeilijk werk leveren… Maar onmisbaar.
  2. Aarzel niet deze ploeg te vervoegen indien de Heer u met de Gave van de Talen voorzien heeft. De gaven die wij ontvangen hebben moeten ten dienste van de anderen gesteld worden!

Goede weg met onze Moeder in de Hemel!

Pater Marcel

Broeders en zusters,

Kleine Zielen van alle landen,

lkz-website-3Deze maand vieren wij de honderdste verjaardag van de…

View original post 549 woorden meer

Advertenties

Film: Verschijningen te Fatima

Onderstaande film, die oorspronkelijk “Aparição” heet, is gebaseerd op de geschriften van zuster Lucia, en geeft de gebeurtenissen te Fatima waarheidsgetrouw weer. De film, in het Frans met Nederlandse ondertitels, is in delen te bekijken van telkens een 10-tal minuten.

Veel kijkplezier!
https://videopress.com/embed/rSZRxalk

https://videopress.com/embed/5RLsJMPe

https://videopress.com/embed/9xsFZ92N

https://videopress.com/embed/5LMxoAsW

https://videopress.com/embed/mvwZua5O

https://videopress.com/embed/Ir7hJV0T

https://videopress.com/embed/AhAVEjKS

https://videopress.com/embed/RmflqlZb

https://videopress.com/embed/kHHLaIYY

Bron: Cruxavespesunica & Katholiekforum.net

Auteur: Michaël Dekee

Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

Aan Mirjana
big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w12 april 2017
Lieve kinderen, apostelen van mijn liefde, het is aan jullie om de liefde van mijn Zoon te verspreiden naar al diegenen die haar niet hebben leren kennen; jullie, kleine lichten van de wereld, die ik met moederlijke liefde leer helder te schijnen in volle glans. Gebed zal jullie helpen, omdat gebed jullie redt: gebed redt de wereld. Daarom kinderen, bid met woorden, met
gevoel, met barmhartige liefde en met opoffering.
Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond — Hij die vleesgeworden is en van mij de eerste kelk maakte. Met Zijn verheven offer heeft Hij jullie laten zien hoe jullie dienen lief te hebben. Daarom, mijn kinderen, wees niet bang om de waarheid te spreken. Wees niet bang om jezelf en de wereld te veranderen door liefde te verspreiden, door alles te doen om mijn Zoon bekend en geliefd te maken door anderen lief te hebben in Hem. Als moeder ben ik altijd bij jullie. Ik smeek mijn Zoon jullie te helpen om de liefde te laten regeren in jullie leven, liefde die leeft, liefde die aantrekt, liefde die leven geeft. Ik leer jullie zulke liefde, zuivere liefde. Het is aan jullie, mijn apostelen, om haar te herkennen, haar te leven en haar te verspreiden. Bid met gevoel voor jullie herders, zodat zij met liefde kunnen getuigen van mijn Zoon. Dank jullie.
Medjugorje Centrum, Kremerslaan 30, Landgraaf

Abonnement Nieuw Tijdschrift Legioen Kleine Zielen

Info: LegioenKleineZielen.Wordpress.Com

LKZ afbeelding Jezus Hart


Wilt u het tijdschrift ook bij u thuis ontvangen?

Kosten van een jaarabonnement is 12,– Euro (uitgave 3 maal per jaar: in april – augustus – december)

Opgave abonnementen:
Per E-mail: hbcb@hetnet.nl

Mijn eerste kennismaking met het Legioen Kleine Zielen was in 1977. In 1978 ben ik meegegaan met een bedevaart naar Chèvremont samen met een groep Kleine Zielen Eindhoven. Marguerite heb ik horen spreken in een grote overdekte tent.

In april 2010 ben ik gevraagd door de gebedsgroep Kleine Zielen Eckelrade om aldaar de maandelijkse gebedsmiddagen als priester te begeleiden. Van het een kwam het ander. Ik verheug mij erover met de Kleine Zielen verbonden te zijn. In december 2012 is de Stichting met een website begonnen, welke ik nu beheer. In december 2016 vroeg de voorzitter van dezelfde Stichting om mijn medewerking voor het verzorgen van een nieuw op te starten tijdschrift. Na een korte aarzeling heb ik ja gezegd.

Met dit tijdschrift wil de Stichting Legioen Kleine Zielen Nederland meewerken aan het werk welke Jezus begonnen is met Marguerite, namelijk om zijn liefde van zijn Barmhartig Hart bekend te maken aan de mensen, met name aan de kleine zielen.

Het Legioen Kleine Zielen helpt ons in het bijzonder om in een grotere intimiteit met Jezus te leven, iets waarnaar iedere gelovige zou moeten streven, ook de meest vurige mariale ziel. Het doel van de Boodschap is juist: ons binnenleiden in deze onuitsprekelijke intimiteit, ons tonen hoe we Onze Lieve Heer steeds meer kunnen beminnen en ons door Hem laten opvoeden. En dit te midden van de moeilijkheden van deze tijd…

Pastoor Geudens

>>  https://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com