Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

Aan Mirjana
big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w12 april 2017
Lieve kinderen, apostelen van mijn liefde, het is aan jullie om de liefde van mijn Zoon te verspreiden naar al diegenen die haar niet hebben leren kennen; jullie, kleine lichten van de wereld, die ik met moederlijke liefde leer helder te schijnen in volle glans. Gebed zal jullie helpen, omdat gebed jullie redt: gebed redt de wereld. Daarom kinderen, bid met woorden, met
gevoel, met barmhartige liefde en met opoffering.
Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond — Hij die vleesgeworden is en van mij de eerste kelk maakte. Met Zijn verheven offer heeft Hij jullie laten zien hoe jullie dienen lief te hebben. Daarom, mijn kinderen, wees niet bang om de waarheid te spreken. Wees niet bang om jezelf en de wereld te veranderen door liefde te verspreiden, door alles te doen om mijn Zoon bekend en geliefd te maken door anderen lief te hebben in Hem. Als moeder ben ik altijd bij jullie. Ik smeek mijn Zoon jullie te helpen om de liefde te laten regeren in jullie leven, liefde die leeft, liefde die aantrekt, liefde die leven geeft. Ik leer jullie zulke liefde, zuivere liefde. Het is aan jullie, mijn apostelen, om haar te herkennen, haar te leven en haar te verspreiden. Bid met gevoel voor jullie herders, zodat zij met liefde kunnen getuigen van mijn Zoon. Dank jullie.
Medjugorje Centrum, Kremerslaan 30, Landgraaf
Advertenties