Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje – 2 januari 2017

Beste Medjugorje Vrienden,

We wensen u allen een gezegend Nieuwjaar toe. Van harte hopen we dat voor iedereen dit nieuwe jaar goed begonnen is. 2017 is een bijzonder jaar, anders dan de andere jaren.

We gedenken, zoals u beslist zult weten, dat O.L. Vrouw 100 jaar geleden in Fatima 6 keer is verschenen aan drie kinderen. Nu zal O.L. Vrouw ook zeker voor haar kinderen plannen hebben van liefde, bekering en vrede. Maar ook nu zal Zij net als in de laatste boodschap van 25 december zeggen: “Lieve kinderen, help mee met je gebeden, dat dit ook zal gebeuren.”

In Fatima verscheen O.L Vrouw als Koningin van de Rozenkrans. Deze titel is veelzeggend. O.L. Vrouw heeft gezegd, dat het de Wil van de hemelse Vader is, dat de mensen de Rozenkrans bidden en dat Hij door het bidden ervan veel genaden zal schenken.

Zuster Lucia, één van de drie zieners, zei dat er geen enkel probleem bestaat, dat niet kan worden opgelost door het bidden van de Rozenkrans. Dat zegt alles over de kracht van het Rozenkransgebed en moet ons hoop geven, zeker met het oog op de problemen in vele gezinnen en huwelijken, problemen in ons land, in Europa, kortom in de hele wereld. Vanmorgen kregen we nog een goede tip van iemand die zei: “Laten we ook de drie zienerskinderen vragen of zij met hun gebed onze gebeden willen ondersteunen.”

Het nieuwe jaar is pas één dag oud. Laten we het vaste voornemen maken om de Rozenkrans geen enkele dag te vergeten. Iedereen kan er uiteraard nog allerlei voornemens aan toe voegen, maar…. niet teveel, alleen voornemens waarvan u zeker bent dat u ze kunt volhouden, anders raakt u ontgoocheld en gebeurt er niets.

Lieve vrienden, samen zijn we sterk. We zullen in de loop van dit jaar zeker nog vaker op het thema “Fatima” terugkomen.

Hierbij ontvangt u ook de maandelijkse boodschap van O.L. Vrouw aan Mirjana van 2 januari 2017.

Hartelijke groet, Het Medjugorje Centrum, Ave Maria!

Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w1.jpg

Aan Mirjana:

2 januari 2017

Lieve kinderen, mijn Zoon was de Bron van liefde en licht toen Hij op aarde sprak tot het volk aller volkeren. Mijn apostelen, volg Zijn licht! Dat is niet gemakkelijk: jullie moeten klein zijn. Je moet jezelf kleiner maken dan de anderen door middel van het geloof, om met Zijn liefde vervuld te worden. Geen enkel mens op aarde kan zonder geloof een wonderlijke belevenis ervaren. Ik ben met jullie. Door deze komst en door deze woorden maak ik mezelf aan jullie bekend. Ik verlang ernaar om tegenover jullie te getuigen van mijn liefde en moederlijke zorg. Mijn kinderen, verknoei geen tijd met het stellen van vragen waar je nooit antwoord op krijgt. Aan het einde van je aardse reis, zal de Hemelse Vader je de antwoorden geven. Wees je er altijd van bewust, dat God alles weet; God ziet, God bemint. Mijn veelgeliefde Zoon verlicht het leven en verdrijft de duisternis. Mijn moederlijke liefde, die mij naar jullie brengt, is onuitsprekelijk, mysterieus, maar reëel. Ik druk mijn gevoelens voor jullie uit: liefde, begrip en moederlijke welwillendheid. Van jullie, mijn apostelen, verlang ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Voor mijn moederlijk hart zijn dat de meest waardevolle gebeden. Ik bied deze aan mijn Zoon aan, Die geboren werd omwille van jullie. Hij kijkt naar jullie en hoort jullie; Wij zijn altijd dicht bij jullie. Dit is de liefde die roept, verenigt, verandert, bemoedigt en waarmaakt. Daarom, mijn apostelen, heb elkaar steeds lief en bemin mijn Zoon boven alles. Dat is de enige manier tot redding, tot eeuwig leven. Dat is mijn meest innige smeekbede, die mijn hart vult met de heerlijkste geur van rozen.

Bid, bid altijd voor je herders, dat zij de kracht mogen hebben om het Licht van mijn Zoon te zijn. Dank jullie.  


Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf.

Advertenties