Fakkeltjes van licht bij Maria aansteken voor meer kracht in de Kerk

triomf-van-het-onvbevlekte-hart-van-maria


Sommigen willen een aangepaste kerk 

De aangepaste kerk bereikt een beperkt, maar betekenisvol deel van de bevolking en heeft een duidelijke impact op de maatschappij. Ze zal minder beroep doen op de ‘christelijke zuil’ om mensen te bereiken, ze zal mensen enkel kunnen warm maken via het aanbod dat ze doet in verband met het geloof zelf… Mensen moeten als ze met deze kerk in contact komen aangenaam verrast worden door de warme en levendige kracht die ervan uitgaat, en die hen iets kan bieden om hun leven dieper en rijker te maken. Sommige mensen zullen van jongs af aan tot deze kerk behoren en er via hun ouders en hun christelijke opvoeding in groeien; anderen zullen er pas op volwassen leeftijd mee in aanraking komen en kortstondig of voor een langere periode ingaan op het geloofsaanbod van de kerk. Enkele aandachtspunten om deze kerk een kans te geven zijn op de eerste plaats dat ze op zoek moet gaan naar nieuwe vormen van devotie en spiritualiteit. Verder moet er een aanbod zijn op verschillende niveaus van betrokkenheid, zowel voor sterk geëngageerde gelovigen als voor mensen die enkel even de sfeer willen opsnuiven en voor alle geledingen daar tussenin. De kerk moet ook vooral een positieve boodschap brengen waarvan mensen aanvoelen dat het hen iets bijbrengt voor hun leven, dat ze er in de letterlijke zin van het woord ‘wijzer’ van worden, dat het hen dieper bij de kern van hun bestaan brengt. Op deze manier kunnen ook leden van buitenaf aangetrokken worden. De kerk zal de media op de juiste manier moeten inschakelen door de aandacht te vestigen op grootschalige evenementen. Tegelijk zal het geen kerk moeten zijn die hoog van de toren blaast, maar een aangepaste kerk die erop uit is alle mensen welkom te heten…

Echter: Vertrouwen wij nog op de voorspraak van Maria?

Alles waar we met hart en ziel in geloven en ons voor blijven inzetten: de symbolen in de talloze kerken en kapelletjes, de subtiele verwijzingen in religieuze kunstwerken, de betekenisvolle beeldentaal van onze liturgie, de gelaagdheid van Bijbelverhalen, onze geloofsbelijdenis, de spirituele rijkdom van abdijen en kloosters, de vele vormen die naastenliefde; blijft de moeite waard om te behouden. De huidige strijdende kerk put er mede zijn levenskracht uit. Wij zijn immers kruisdragers, die de fakkel brandende zullen houden. Misschien gaan nog meer mensen, door de sluiers van de toekomst heen, bij Maria, nieuwe lichtjes aansteken. Wie gelooft in de kracht van het gebed en de voorspraak van O.L.Vrouw, mag op Haar vertrouwen.

Vgl. Kuleuven.be


 

Advertenties