DE DEVOTIE VAN DE DRIE WEESGEGROETEN.

Greeth's Blog

Uit het blad “Tijdschrift van de Rozenkrans”, nr. 478 2016.

dsci0674
De Heilige Mathilde van Hackeborn.

Jezus zegt (Mt 16,26) “Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven?” Het belangrijkste in dit leven is de eeuwige redding. Wilt ge U redden? Weest devoot voor de Allerheiligste Maagd, Bemiddelaarster van alle genaden, door iedere dag drie Weesgegroeten te bidden.

De heilige Mathilde van Hackeborn, een Benedictines die gestorven is in 1298, die aan het ogenblik van haar dood dacht, bad tot Maria opdat Zij haar zou bijstaan in dat laatste moment. Het antwoord van Maria was zeer vertroostend: “Ja, Ik zal doen wat je vraagt mijn dochter, maar Ik vraag je iedere dag drie Weesgegroeten te bidden:
de eerste om de Eeuwige Vader te danken voor de macht in de Hemel en op de aarde, die Hij mij gegeven…

View original post 2.510 woorden meer

Advertenties