Gezin – rozenkrans

De laatste zin uit het evangelie – van vorige week – is denk ik heel belangrijk in verband met het bidden. Daar zegt Jezus: “Zal de Mensenzoon bij zijn komst op aarde geloof vinden?” Immers de dragende kracht van het gebed is het geloof en het vertrouwen en als er geen of weinig geloof zal er niet op weinig gebeden worden. En dat geldt ook omgekeerd: wie niet of weinig bidt, gelooft nauwelijks.

Gezin – rozenkrans

En dat is de crisis van onze tijd. Het is een beetje een vicieuze cirkel. Uit een zekere laksheid laat men het gebed schieten. Daarmee neemt het geloof en het vertrouwen af. Men gaat uiteindelijk voornamelijk op zichzelf vertrouwen. En als er zich dan ineens iets ernstigs voordoet, heeft men de neiging de schuld op God te schuiven of daarin een reden te zien dat God niet kan bestaan. Met het niet bidden schiet het geloof omlaag en als het geloof vermindert, vermindert ook het bidden. De intensiteit van het geloof kan men afmeten aan de mate waarin men vertrouwvol bidt. Door gewoonweg meer te bidden kan men die vicieuze cirkel doorbreken. Een krachtig middel bij dit gebed is al eeuwen de rozenkrans.

Het vertrouwen kan groeien, doordat je gewoonweg weer meer gaat bidden. We moeten opnieuw leren zien, dat geloof bergen kan verzetten en dat God luistert naar mensen die vertrouwvol en volhardend bidden.

>>>  www.mennenpr.nl/zondag_29c.html

Advertenties