Boodschappen van de Heilige Maagd Maria aan Zuster Elena (1895-1961)

Costa Erica “En al dit vuur zal niet door mensenhanden aangestoken worden, maar het zal rechtstreeks uit de Hemel geslingerd worden door de Engelen [op het moment van de grote straf of zuivering]. Daarom vraag ik gebeden, boete en offer, zodat ik als Middelares kan optreden voor Mijn Zoon, om veel zielen te redden.” Dit lijkt erg veel op hetgeen aan Pater Pio werd geopenbaard. We hebben ons niet aan een atoom-oorlog te verwachten, die op het nippertje kan vermeden worden (zie “Drie duistere dagen” van pater Pio) maar aan een straf van God. Het zal een regen van vuur worden uit de hemel. God heeft toch nog altijd het laatste woord.

bid 24 uur

De Zalige Elena Aiello (1895-1961)
Mystica, gestigmatiseerde, offerziel, profetes en stichteres van de Minieme tertiarissen van de Passie van onze Heer Jezus Christus.

Sommige heiligen leiden een heldhaftig heilig leven op een gewone manier en sommigen op een buitengewone manier. Zuster Elena Aiello, die de stichteres is van de Minim tertiarissen van het Lijden van Onze Heer Jezus Christus, een contemplatieve ziel en een martelaar in haar lijden, leidde haar leven op beide manieren en het is door haar naastenliefde dat haar ware grootsheid werd bereikt.

Ze was goed gekend in Italië en grote delen van Europa en had veel bezoekers.

Elena Aiello werd geboren in Montalto Uffugo [Consenza], Italië op Heilige Woensdag tijdens de Goede Week op 10 april 1895. Haar ouders waren Pasquale Aiello en Teresa Paglilla. Tijdens de
Processie van Rogations, bad haar moeder  om de genade voor het krijgen van een kindje, een meisje, en indien haar…

View original post 4.787 woorden meer

Advertenties