Paus Benedictus XVI: de aangekondigde Triomf van het Hart van Maria

triomf-van-het-onvbevlekte-hart-van-maria

Uit; Triomf van het Hart, Familie van Maria, Amsterdam, 20ste Jaargang (III), 2016, Nr. 80, blz. 28. 

Advertenties