Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje – 2 oktober 2016

big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w1Aan Mirjana:

Lieve kinderen, overeenkomstig de Wil van de hemelse Vader maakte de Heilige Geest mij tot Moeder, de Moeder van Jezus, en enkel hierdoor ook tot jullie Moeder. Daarom kom ik om naar jullie te luisteren, om mijn moederlijke armen voor jullie te openen, om jullie mijn hart te geven en je uit te nodigen bij mij te blijven, want vanaf het Kruis vertrouwde mijn Zoon jullie aan mij toe. Jammer genoeg kennen vele van mijn kinderen de liefde van mijn Zoon niet; velen willen Hem niet leren kennen. O, mijn kinderen, hoeveel kwaad is er gedaan door hen, die eerst wilden zien of uitleg wilden krijgen om tot geloof te komen. Daarom, mijn kinderen, mijn apostelen, luister in de stilte van je hart naar de stem van mijn Zoon, zodat je hart zijn thuis mag zijn; dat het niet donker en droevig is, maar dat het verlicht mag zijn met het licht van mijn Zoon. Streef naar hoop met geloof, want geloof is het leven van de ziel. Opnieuw roep ik jullie op: bid, bid om het geloof in nederigheid te leven, in geestelijke vrede en verlicht door het Licht. Mijn kinderen, probeer niet alles onmiddellijk te begrijpen, want ook ik begreep niet meteen alles, maar ik beminde en geloofde in de goddelijke woorden, die mijn Zoon sprak, Hij die het eerste Licht was en het begin van de Verlossing. Apostelen van mijn liefde, jullie die bidden, offer jezelf op, bemin en oordeel niet. Ga uit en verspreid de Waarheid, de woorden van mijn Zoon, het Evangelie, want jullie zijn het levende Evangelie; jullie zijn de stralen van het Licht van mijn Zoon. Mijn Zoon en ik zullen bij jullie zijn om je te bemoedigen en om je te toetsen.
Mijn kinderen, vraag altijd de zegen van hen en alleen van hen van wie de handen door mijn Zoon gezegend zijn, van jullie herders. Dank je.

Vertaling door Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf.


 

Advertenties