St. Pius X-overste Fellay kondigt ‘Rozenkrans Kruistocht’ aan als voorbereiding honderdste verjaardag Fatima verschijningen

St. Pius X-overste Bernard Fellay kondigt ‘Rozenkrans Kruistocht’ aan als spirituele voorbereiding honderdste verjaardag Fatima verschijningen

fellay-1

Tijdens de priesterwijdingen in Zaitzkofen (Duitsland) op 2 juli kondigde bisschop Bernard Fellay, overste van de St. Pius X priesterbroederschap, een kruistocht van Rozenkransen aan als spirituele voorbereiding op de honderdste verjaardag van de verschijningen van Onze Vrouw van Fatima. Onze Lieve Vrouw verscheen van mei tot oktober 1917 aan drie herderskinderen in Fatima.

De kruistocht zal gehouden worden van 15 augustus 2016 tot 22 augustus 2017 en heeft het doel gebeden te worden voor de intenties van de Gezegende Maagd zelf: (I) “Jezus wil in de wereld de devotie vestigen tot mijn Onbevlekte Hart.”

Zij die deel willen nemen aan de kruistocht worden gevraagd:

  1. Dagelijks de Rozenkrans te bidden, alleen of samen
  2. Vijf opeenvolgende maanden iedere eerste zaterdag de “troostende/herstellende” Heilige Communie te ontvangen en het Dagelijks Offer op te dragen als troost voor de misbruiken gesteld tegen Maria*
  3. De wonderdadige medaille te dragen en te verspreiden**
  4. Je woning toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria

Verder vraagt Bisschop Fellay ook om naast deze devotie te bidden (II) voor de triomf van Het Onbevlekte Hart en (III) voor de paus en de bisschoppen opdat Rusland zou toegewijd worden aan het Bedroefde en Onbevlekte Hart van Maria.

Lees verder op: Restkerk.net/Fellay…


 

Advertenties