Toewijding aan het Onbevlekt Hart van de Heilige Maagd Maria

dsc03567_wmg.jpgIk richt mij tot U, Moeder, om uw bescherming en begeleiding, want in deze chaotische wereld loop ik niet graag alleen.

Moeder van de goddelijke Liefde, ik sta met mijn lege handen voor U, maar met een hart vol liefde dat hoopt op uw voorspraak. Ik vraag U mij te leren hoe ik door uw liefde de Allerheiligste Drievuldigheid kan ervaren, om daardoor niet onverschillig te zijn voor uw oproep, noch voor de mensen.

Neem mijn geest, mijn gedachten, mijn bewustzijn en mijn onderbewustzijn, mijn hart, mijn verlangens, mijn verwachtingen en verenig mijn wezen met de Wil van de Heilige Drievuldigheid, zoals U gedaan hebt, opdat de woorden van uw Zoon niet op onvruchtbare bodem vallen.

Moeder van de Kerk, het mystieke Lichaam van Christus dat in deze tijd van duisternis lijdt en veracht wordt, tot U verhef ik mijn smekende stem, opdat de verdeeldheid tussen de mensen en de volkeren door uw liefde mag stoppen.

Heilige Moeder van God, door dit gebed wijd ik vandaag plechtig aan U mijn hele leven vanaf mijn geboorte toe.

In volledige vrijheid wijs ik de duivel en zijn duistere praktijken definitief af en wijd mij toe aan uw Onbevlekt Hart.

Begeleid mij vanaf dit ogenblik, neem mij bij de hand en breng mij op het moment van mijn dood voor uw goddelijke Zoon.

Moeder van Goedheid, wil ervoor zorgen dat mijn toewijding door de engelen naar alle harten wordt gedragen en altijd in alle mensen mag blijven.

Amen

Advertenties