Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus

bild-von-maria-magdalena-hafen.jpgAllerheiligst Hart van mijn geliefde Heer Jezus Christus, bron van oneindige Barmhartigheid, ontvang vandaag mijn volledige overgave. Neem mijn leven, dat ik U aanbied, aan.

Uw Hoogheilig Hart is de bron van genade, niet alleen voor mij, maar voor heel de mensheid, die zich op dit moment samen met mij onder Uw bescherming bevindt.

U schenk ik mijn hart, opdat het alleen U zal liefhebben.

U schenk ik mijn ogen, opdat ik uw Liefde overal kan zien.

U schenk ik mijn oren, opdat ze Uw roepen zullen horen.

U schenk ik mijn handen en mijn voeten, opdat ze U zullen volgen.

Moge al onze medemensen gezegend worden.

Allerheiligst Hart van mijn geliefde Heer Jezus Christus, vandaag neem ik U aan als mijn toevluchtsoord in alle momenten van angst en droefenis. Ik neem U aan als beschermer en bewaker van mijn leven, vooral in momenten van bekoring

Allerheiligst Hart van mijn geliefde Heer Jezus Christus, vanaf nu richt ik mij volledig tot U. Ik vraag U, bescherm mij in dit leven, opdat niets en niemand mij van U kan scheiden.

Oneindige bron van Barmhartigheid, neem mijn leven aan.

Van mijn kant beloof ik U lief te hebben en U nooit te verloochenen. Ik vraag U dit gebed van toewijding aan te nemen en houd mij vanaf nu in Uw handen.

Amen