Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje aan Mirjana: 2 juni 2016

big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w.jpgBoodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

Aan Mirjana:

 2 juni 2016

Lieve kinderen, als Moeder van de Kerk, en als jullie Moeder, glimlach ik als ik naar jullie kijk; hoe jullie naar mij toekomen, hoe jullie je rondom mij verzamelen, hoe jullie mij zoeken. Mijn komst naar jullie is het bewijs hoezeer de hemel jullie bemint. Mijn komst wijst jullie de weg naar het eeuwig leven, naar het heil. Mijn apostelen, jullie, die ernaar streven om een zuiver hart te hebben waarin mijn Zoon woont; jullie zijn op de goede weg. Jullie, die mijn Zoon zoeken, zoeken de juiste weg. Hij heeft veel tekenen van zijn Liefde nagelaten. Hij heeft hoop nagelaten. Het is gemakkelijk Hem te vinden, als je bereid bent offers te brengen en boete te doen, als je geduld hebt, barmhartig bent en liefde hebt voor je naasten. Velen van mijn kinderen zien niet en horen niet, omdat ze niet willen. Zij aanvaarden mijn woorden en mijn werken niet; toch roept mijn Zoon door mij iedereen. Zijn Geest verlicht al mijn kinderen met het licht van de hemelse Vader, in eenheid van hemel en aarde, in wederkerige liefde, want liefde roept liefde op en maakt werken belangrijker dan woorden. Mijn apostelen, bid daarom voor jullie Kerk, bemin haar en doe werken van liefde, ongeacht hoezeer ze verraden en gewond is. Ze is er omdat ze komt van de hemelse Vader.

Bid voor jullie herders, opdat jullie in hen de grootsheid van de liefde van mijn Zoon zien. Dank je.

Vertaling: Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf

Advertenties