Uitleg van de Boodschap O.L.Vrouw aan Mirjana – 2 mei 2016.

Medjugorje, boodschap van de Koningin van de Vrede
gegeven aan Mirjana op 2 mei 2016.

Lieve kinderen, Mijn moederlijk hart verlangt van jullie een echte bekering en een vast geloof, opdat jullie  liefde en vrede kunnen brengen aan allen om je heen. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat ieder van jullie voor de Hemelse Vader een unieke wereld is. Sta de Heilige Geest daarom toe om voortdurend in jullie te werken. Wees geestelijk zuiver, kinderen. In spiritualiteit ligt schoonheid. Al wat spiritueel is, is levend en erg mooi. Vergeet niet dat in de Eucharistie, de kern van het geloof, mijn Zoon altijd bij jullie is. Hij komt naar jullie toe en breekt het brood met jullie, omdat Hij voor jullie, mijn kinderen, gestorven is, verrezen is, en wederkomt. Deze woorden van mij klinken jullie vertrouwd in de oren omdat zij de waarheid zijn, en de waarheid verandert niet; maar veel van mijn kinderen zijn haar vergeten. Mijn kinderen, mijn woorden zijn noch oud noch nieuw, zij zijn eeuwig. Daarom nodig ik jullie uit, mijn kinderen: zie de tekenen van de tijd, “verzamel de gebroken kruisen en breng ze bijeen”, en wees apostelen van de openbaring. Ik dank jullie. –BRON

Medjugorje, 13 mei 2016

Veel mensen vroegen ons naar de betekenis van deze zin: “Daarom nodig ik u uit, mijn kinderen, goed naar de tekenen van de tijd te kijken, de “gebroken kruisen” te verzamelen en apostelen te zijn van de Openbaring”. Mirjana vroeg de uitdrukking “de gebroken kruisen te verzamelen” tussen aanhalingstekens te plaatsen. Dit wil zeggen dat O.L.Vrouw verwijst naar een reeds gekende werkelijkheid. Welnu, we kunnen hiervoor een verklaring vinden bij de verschijningen, die Bruno Cornachiola in 1947 kreeg in “Tre Fontane” dicht bij Rome, waar de H. Paulus onthoofd werd.

We geven hier best een korte beschrijving. Bruno, die hevig vijand was van de Katholieke Kerk, had het plan opgevat om Paus Pius XII met messteken te vermoorden. Op de vooravond van zijn misdaad, zaterdag, 12 april 1947, was hij met zijn familie aan Tre Fontane. Zijn kinderen speelden dicht bij een grot. Hij was bezig met een boek te schrijven tegen de Onbevlekte. Toen ze terug naar huis wilden gaan was de kleinste in de grot gebleven. Bruno zei aan zijn zoon: “Ga uw zus halen”. Deze ging maar kwam niet terug. Bruno stuurde zijn andere zoon, maar deze kwam ook niet terug. Kwaad ging hij ze zelf halen en vond ze op de knieën, met gevouwen handen, in extase. Ze reageerden niet op de roep van hun vader. Tegen zijn wil werd Bruno zelf op de knieën gedwongen. Toen hij zijn ogen opsloeg stond de H. Maagd daar. Ze keek hem aan en zei: “Ik ben diegene, die in de Goddelijke Drievuldigheid woont. Ik ben de Maagd van de Openbaring. Gij vervolgt me, nu is het genoeg! Basta! Keer terug naar de heilige kudde …!”

Bruno vertelde dat de Heilige Maagd met haar rechter arm een gebaar maakte en met haar wijsvinger naar de grond wees. Wel, aan zijn voeten lag er een gebroken kruis, een stuk zwarte stof en een soutane, die op de grond gesmeten was. De H. Maagd zei hem: “Zie, de Kerk zal vervolgd worden, gebroken, dit is een teken dat mijn zonen zich zullen ontkleden … Gij, wees sterk in het Geloof!” (De zonen waar Maria van sprak zijn de leden van de clerus). Dan onthulde Maria hem wat er zou gebeuren, in het bijzonder de afvalligheid van zoveel priesters en hoezeer hij de Kerk moest beminnen, ondanks alles wat er in haar zou gebeuren. “Dit gebroken kruis betekent het martelaarschap van de priesters, die in de vervolging trouw blijven aan Christus”. “ Priesters, zelfs als ze in de helse draaikolk zitten, zijn me dierbaar, zei de H. Maagd, ze zullen vertrappelt en vermoord worden, dat is het gebroken kruis bij de soutane, het teken van priesterlijke onthechting”. Kortom, de op de grond geworpen soutane betekent het verlaten van het priesterschap door zoveel priesters. De zwarte stof betekent dat de Kerk als weduwe zal achter blijven, overgeleverd aan wereldse willekeur.

Bruno bekeerde zich onmiddellijk en werd tot aan zijn dood in 2001 een vurige apostel en een verdediger van de Kerk. (Zijn proces tot zaligverklaring is in Rome ingezet). Al deze jaren kreeg hij boodschappen van de H. Maagd, vooral door dromen, zoals Don Bosco. Deze boodschappen zijn profetisch, ze hebben betrekking tot de nabije en de verre toekomst van de Kerk en tot de interne drama’s, die ze doormaakt.

Waarom spreekt Gospa ons nu over gebroken kruisen, die we moeten verzamelen? Dat gelijkt op een oproep van haar voor ons, die, te midden geestverwarring en diepe pijn Christus en zijn Kerk willen dienen. Onze wereld zwemt in troebel water. Het gaat niet meer om één gebroken kruis (dat van 1947) maar om vele gebroken kruisen (deze van 2016)!  Maria drukt hiermee haar diepe pijn uit tegenover de afvalligheid van zoveel christenen, priesters en leken, tegenover het verraad in het hart zelf van de Kerk, tegenover de algemene geloofsafval van deze tijd.

Maria onthulde aan Bruno de naam, waarmee ze wil aanroepen worden op deze plaats: “Ik ben de Maagd van de Openbaring”. In haar hand droeg ze een klein boekje: “De Apocalyps van de H. Johannes, ook genoemd “Het boek van de Openbaring”.

De Maagd van de Openbaring nodigt ons vandaag uit “apostelen van de Openbaring” te zijn ! Ze toont de kenmerken van deze apostelen, die trouw zullen moeten blijven te midden de verwarring.  Kenmerken, die ook de hare waren toen ze op aarde leefde: “Ze beklagen zich niet, ze zwijgen en rebelleren niet”.

Het “Boek van de Openbaring” is een heilige tekst, nog ten dele verborgen. Het beschrijft de toekomst van de mensheid en de overwinning van God over de Draak en het Beest na een verschrikkelijke strijd.  Hoe kan men de ogen inderdaad niet  openen en zien dat vandaag, meer dan ooit tevoren, de strijd tegen het Beest hevig en beslissend is?   Satan weet dat zijn dagen geteld zijn en hij speelt met de kracht van de wanhoop zijn laatste kaarten uit.   Wil Gospa ons zeggen dat we op een kantelmoment zijn, een belangrijke wending in het leven van de Kerk?   Een tijd waar de tijd van de Apocalyps nadert en waar iedereen zal moeten kiezen: voor of tegen Christus?  Ik denk het, want nooit tevoren heeft ze in haar boodschappen verwezen naar een andere verschijningsplaats, uitgezonderd naar Fatima in augustus 1991.  Waarom herneemt ze deze maand de fundamentele punten van Tre Fontane?

Het is belangrijk dat we, bij deze gelegenheid het Boek Apocalyps eens herlezen, vooral hoofdstuk 12, waar de H. Maagd aanwezig is.  Ze zei aan Bruno: “Voor ik weg ga, zeg ik u dit: De Openbaring is het Woord van God en deze Openbaring spreekt over mij. Daarom heb ik deze titel gekozen: de “Maagd van de Openbaring””. (Ik signaleer dat dit het enige boek is van de Bijbel, dat ons een Zaligspreking belooft: “Zalig de hoorders van de woorden van deze profetie …” (1,3)  en: “Zalig hij, die de profetische woorden van dit boek bewaart”. (22,7)

Het is ook belangrijk te beseffen, in het hart tot hart van een vurig gebed, dat de H. Maagd van ons verwacht dat we eerherstel zouden brengen voor alle aanvallen op Jezus in de Eucharistie en op het priesterschap, dat hij aan de mensen heeft toevertrouwd.  “Mijn Onbevlekt Hart bloedt”  zei ze op 25 april.  Ze vraagt ons niet de “gebroken kruisen te verzamelen” om er kritiek uit te puren en negatieve beoordelingen over prelaten of priesters, of ten onder te gaan in ontmoediging.  Nee, Ze vraagt alles te doen wat in onze macht ligt om hen te helpen, hen te ondersteunen met ons gebed en onze offers.  Welke troost kunnen we Haar niet brengen door ons hart te verenigen met haar Onbevlekt Hart, dat zeker bloedt, maar dat reeds de eindzegen ziet.

Fax (vertaling uit het Frans) door Sr. Emmanuel, Enfants de Medjugorje 2016

Namens pater Guy Borreman sj
Zr Lucienne

 

Advertenties