Aan Maria’s hand

Na de Heilige Eucharistie is voor de katholieke leek het meest aangewezen en belangrijkste gebed: het biddend overwegen van de geheimen van de Rozenkrans

Optimist tot in de kist

Laten we ons leven en onze toekomst met al zijn wel en wee onder bescherming stellen van Moeder Maria en zo trachten aan Moeders hand in deugd en heiligheid vooruit te gaan. We tippen daarom een drietal puntjes aan.

Trouw aan de Rozenkrans

Na de Heilige Eucharistie is voor de katholieke leek het meest aangewezen en belangrijkste gebed: het biddend overwegen van de geheimen van de Rozenkrans: Jezus’ menswording en verborgen leven (de blijde geheimen), Jezus’openbare leven en verkondiging van het Evangelie (geheimen van het Licht), Jezus’lijden en sterven (droevige geheimen) en Jezus’ verrijzenis en hemelvaart (de glorievolle geheimen).

Deze kerngeheimen van ons geloof moeten we bidden met geloof, hoop en liefde: de drie goddelijke deugden die ons bij het heilig Doopsel zijn ingestort. Wie deze geheimen aldus naar best vermogen bidt, zal ook steeds groeien in die deugden van geloof, hoop en liefde. De ervaring is dat menig ‘voormalig’…

View original post 484 woorden meer

Advertenties