Noveen tot de Heilige Geest

Dierbare Vrienden,

 Graag willen wij u herinneren aan de noveen tot de Heilige Geest die morgen begint, als voorbereiding op het feest van Pinksteren. De Heilige Geest en zijn zeven gaven hebben we allemaal nodig en in deze moeilijke tijd meer dan ooit. Laten we ons opnieuw verenigen in gebed, zoals Moeder Maria dit deed met de apostelen.

Er zijn verschillende gebeden tot de Heilige Geest, die we daarvoor zouden kunnen kiezen. Heel toepasselijk voor onze tijd is het gebed dat O.L. Vrouw op 3 juni 2015 gaf:

 

O Heilige Geest,

U, die uitgaat van de Vader en de Zoon,

nederig  smekend roepen wij tot U:

 

Daal neer op al Uw kinderen,

zodat wij in staat zijn om ons los te maken

van alles wat ons van God scheidt

en vul ons met Uw kracht en liefde.

 

Heilige Geest, sterk ons in de vertrouwvolle overgave

aan onze Heer en Redder Jezus Christus.

Heilige Geest, open onze ogen en oren voor de Waarheid,

zodat we oprecht over Jezus in de wereld kunnen getuigen.

 

Heilige Geest, vul ons met Uw wonderbare gaven,

zodat Uw vruchten in ons groeien en ons in staat stellen

te vluchten voor het bedrog en alleen het juiste te doen,

het kwaad te onderkennen en alleen het goede te doen.

 

Heilige Geest, ondersteun en wek in Uw Kerk moedige dienaren op,

die ons sterken om trouw te zijn aan het Geloof en ons veilig leiden.

Heilige Geest, vervul alle opvolgers van de apostelen met een krachtige wil

om tegen de tijdgeest in het onveranderlijke Woord van God te bewaren.

 

Heilige Geest, moedig de leiders en bedienaren van Uw heilige Kerk aan

om zich innig toe te wijden aan de Moeder van God, Maria,

en dat zij gehoor geven aan haar bezorgde oproep

Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart.

 

Moge de Vrouwe van alle Volkeren,

de heilige Maagd Maria, Uw zo beminde Bruid

daartoe onze Voorspreekster zijn. Amen

 

 

Van harte wensen wij u een gezegend Pinksterfeest.

 Hartelijke groeten,

 Het Medjugorje Centrum


Advertenties