Het ‘Weesgegroet’ is Bijbels

Velen, voornamelijk Protestanten, argumenteren dat het Weesgegroet onbijbels is.

Dit is het Weesgegroet:
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. 
Laten we dit nu eens ontleden: De eerste zin is de groetenis van de Engel aan Maria:  “Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u.” (Luc. 1,28)
De tweede zin is de lofzang van Elizabeth:  Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” (Luc. 1,42)De laatste zin is een toevoeging van de Kerk, waarin we Maria vragen om voor ons te bidden. Maria is de Moeder van Jezus, maar Jezus de tweede persoon in de H. Drievuldigheid, dus ook God. Bijgevolg is Maria de Moeder van God, of kortweg de Moeder Gods.

Dit is het Weesgegroet. En de rozenkrans is niet meer dan een opeenvolging van Onzevaders en Weesgegroeten en een paar extra gebeden, waarbij het leven van Jezus wordt overwogen in de mysteries.

Lees hier verder: https://cruxavespesunica.wordpress.com/2016/01/07/het-wees-gegroet-is-bijbels/

Advertenties