7 oktober – feest van de heilige Rozenkrans

Dierbare vrienden,

Vandaag willen wij u uitnodigen voor gebed en wel om op woensdag 7 oktober, op het feest van de heilige Rozenkrans, een rozenhoedje EXTRA te bidden met na elk Weesgegroet de aanroeping: Koningin van de heilige Rozenkrans, bescherm ons.

Waarom? Zoals iedereen weet en aanvoelt leven we in een zeer moeilijke tijd en we merken dat het steeds moeilijker wordt. God zij dank heeft Moeder Maria ons door haar boodschappen leren bidden, geleerd voortdurend te bidden. Zij heeft ons zelfs gevraagd zolang te bidden tot dat het gebed voor ons tot vreugde wordt. Het gebed is onze bescherming. Die hadden we altijd al nodig maar nu nóg meer. We staan voor de tijd, waarover O.L. Vrouw al op 25 juli 1988 sprak. Ze zei toen: “Mijn lieve kinderen, heb geen angst, want ik ben met jullie, ook dán wanneer jullie denken dat er geen uitweg meer is en satan de heerschappij aan zich getrokken heeft.” Feit is dat satan op dit moment de wereld regeert en dat hij de mensheid steeds meer zijn afschuwelijk gezicht zal laten zien.

Ons doeltreffendste wapen is het gebed. Lucia, één van de drie zieners van Fatima zei: “Er bestaat geen enkel probleem, dat men niet door het Rozenkransgebed kan oplossen.” En O.L. Vrouw heeft gezegd dat de hemelse Vader dit gebed bedacht heeft en dat Hij aan het bidden van de Rozenkrans bijzondere genaden verleent. Maar Hij wil dat wij, als kinderen, onze gebeden in de handen leggen van onze Moeder. Zij draagt ze als onze Voorspreekster naar de troon van God. Hoe vaak heeft O.L. Vrouw in Medjugorje niet gezegd: “Ik spreek voortdurend voor jullie ten beste bij mijn Zoon.”

Nu willen wij op haar feest vragen: Koningin van de heilige Rozenkrans, bescherm ons. Met “ons“ zijn bedoeld: onze kinderen, kleinkinderen, verwanten, zieken, vrienden, buren, kennissen, streek- en landgenoten, de hele mensheid en tenslotte wijzelf. Laten we a.s. woensdag opnieuw in grote verbondenheid deze smeekbede neerleggen in de handen van onze hemelse Moeder in volkomen vertrouwen op haar krachtdadige voorspraak.

Het Medjugorje Centrum, Landgraaf

Advertenties