Boodschap van Maria in Medjugorje aan Mirjana: 2 september 2015

Boodschap van de Koningin van de Vrede
in Medjugorje

Aan Mirjana:

2 september 2015
Lieve kinderen, mijn dierbare apostelen van liefde, mijn dragers van de Waarheid, ik roep jullie opnieuw op en ik verzamel jullie rondom mij om me behulpzaam te zijn om al mijn kinderen te helpen, die dorsten naar liefde en waarheid; die dorsten naar mijn Zoon. Ik ben een genade van de hemelse Vader, gezonden om jullie te helpen om naar het Woord van mijn Zoon te leven. Heb elkaar lief. Ik heb jullie aardse leven geleefd en ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is. Maar als jullie elkaar liefhebben en willen bidden met het hart, dan zullen jullie geestelijke hoogten bereiken en de weg naar de hemel zal voor jullie open staan. Ik, jullie moeder, wacht op jullie, want ik ben daar. Wees trouw aan mijn Zoon en leer de anderen om trouw te zijn. Ik ben met jullie, ik zal je helpen. Ik zal jullie het geloof leren, zodat jullie weten hoe je het op de juiste manier aan anderen kunt doorgeven. Ik zal jullie de Waarheid leren, zodat je weet hoe je moet onderscheiden. Ik zal jullie de liefde leren, zodat je weet wat echte liefde is. Mijn kinderen, mijn Zoon zal het mogelijk maken om Zelf door jullie woorden en daden te spreken. Dank je.

Vertaling: Stichting Medjugorje Centrum, Landgraaf.

Advertenties