Er zijn zoveel mensen die over de toewijding van Rusland praten….


fatima-bol1.jpgZr Lucia heeft eigenhandig geschreven dat de Hemel de toewijding van de wereld en Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria aanvaard heeft. Dit is gebeurd in het jaar 1984 tijdens het pontificaat van Paus Johannes Paulus II. De H. Maagd Maria was daarbij verschenen in de cel van Lucia in de Carmel van Coimbra. Er zijn blijkbaar mensen die meer weten dan de zienster van Fatima…


Advertenties