In Lourdes brengt God door de heilige maagd Maria de hemel en de aarde bij elkaar

In Lourdes brengt God door de heilige maagd Maria de Hemel en de aarde bij elkaar. Lourdes is een geheime hoofdstad in onze wereld. Voor velen is Lourdes een nieuw begin: velen kregen er hun geloof weer terug, vroomheid werd er versterkt en vaak kon de Goddelijke wil in de gegeven omstandigheden, weer liefdevol in overgave worden aanvaard. Nog talrijker zijn degenen die gezond zijn teruggekeerd van de verschillende ziekten waaraan ook de ziel kan lijden. Maria, Moeder van God is gelukkig ook onze Moeder. Maria heeft als hoofdopdracht om ons op bovennatuurlijke wijze naar de genade van Christus toe te leiden. Ze zorgt op bijzondere wijze liefdevol voor ons arme zondaars, wij die nog op pelgrimstocht zijn, blootgesteld aan allerlei gevaren en velen noden. Maria wordt onder andere trefzeker en succesvol aangeroepen als middelares, voorspreekster en ook als helpster voor bijstand in alle nood. In Maria brengt God ons mensen tot een nieuwe eenheid en tot een nieuwe schepping. Haar bemiddeling schenkt en bevordert in ons een goddelijk-menselijke harmonie die het zal kunnen winnen op de onrust, het onheil, het kwaad en de vrees. Als gelovigen kunnen we niet om Maria heen, zoals een mensenkind niet om zijn moeder heen kan.

In de overweging van de boodschappen van onze Lieve vrouw van Lourdes worden we opgeroepen tot overweging van: 1) de armoede, 2) het gebed, 3)de boetvaardigheid, 4) de heilige maagd Maria als Onbevlekte Ontvangenis. Overgave aan de overweging van haar boodschappen zal ons helpen om in ons leven correct en juist te kiezen. Voor alle tijden en omstandigheden is de rozenkrans de beste school van gebed gebleken. Grote heiligen lieten niet na Maria aan te roepen en te eren als smekende almacht.

Thomas van Aquino bad bijvoorbeeld tot Maria als volgt: “Verkrijg voor mij, Moeder van God, een echt liefdevolle houding. Leer mij met heel mijn hart Uw Zoon te beminnen: Jezus Christus onze Heer en U, Maria, na Hem, boven alle dingen en de medemens in God en omwille van God. Leer mij zo lief te hebben dat ik mij verheug om alles wat goed is en bedroefd moge zijn om alle kwaad. Leer mij niemand te misprijzen en nooit vermetel te oordelen, mezelf niet te verkiezen boven eender wie.”

Uit; Bezinning op het woord, Inleiding in de liturgie van iedere dag, Roermond.