Boodschap van 2 augustus 2014 van de Koningin van de Vrede in Medjugorje


Aan Mirjana:

2 augustus 2014
Lieve kinderen, de reden dat ik bij jullie ben, mijn zending, is om jullie te helpen het goede te verwerven, ofschoon dit nu voor jullie niet mogelijk lijkt. Ik weet dat jullie veel dingen niet begrijpen, zoals ook ik niet alles begreep, wat mijn Zoon mij uitlegde toen Hij aan mijn zijde opgroeide, maar ik geloofde Hem en volgde Hem. Dat vraag ik ook van jullie: mij geloven en mij volgen. Maar, mijn kinderen, volgen betekent mijn Zoon boven alles beminnen, Hem beminnen in elke persoon zonder onderscheid te maken. Opdat jullie hiertoe in staat zijn, roep ik jullie opnieuw op tot zelfverloochening, tot gebed en vasten. Ik nodig jullie uit om de Heilige Eucharistie het leven van je ziel te laten worden. Ik nodig jullie uit mijn apostelen van licht te worden, die in de wereld licht en barmhartigheid verspreiden. Mijn kinderen, in tegenstelling tot het eeuwige leven is jullie leven slechts een flits. En als jullie voor mijn Zoon komen, zal Hij in jullie harten zien hoeveel liefde jullie hadden. Om liefde op de juiste wijze te verspreiden, vraag ik mijn Zoon dat jullie door de liefde eenheid verkrijgen met Hem, eenheid onder elkaar, eenheid tussen jullie en je herders. Door hen geeft mijn Zoon zichzelf steeds opnieuw aan jullie en vernieuwt Hij je ziel. Vergeet dit niet. Dank je.

Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf


Advertenties