2 juli 2014

Aan Mirjana:

2 juli 2014
Lieve kinderen, ik, de Moeder van allen die hier samen gekomen zijn en de Moeder van de hele wereld, zegen jullie met een moederlijke zegen en roep jullie op je best te doen om de weg van de nederigheid op te gaan. Die weg leidt tot kennis van de liefde van mijn Zoon. Mijn Zoon is almachtig, Hij is in alles aanwezig. Als jullie, mijn kinderen, je daarvan niet bewust zijn, dan heerst er duisternis/blindheid in je ziel. Alleen nederigheid kan je genezen. Mijn kinderen, ik leefde altijd nederig, vol moed en hoop. Ik wist, ik was mij ervan bewust , dat God in ons leeft en wij in God. Datzelfde vraag ik aan jullie. Ik verlang dat jullie allen met Mij zijn in eeuwigheid, want jullie zijn een deel van mij. Ik wil jullie helpen op je weg. Mijn liefde zal je als een mantel omhullen en van jullie apostelen maken van Mijn licht, van Gods licht. Met de liefde, die voortkomt uit nederigheid, zullen jullie licht brengen waar duisternis/blindheid heerst. Jullie zullen mijn Zoon brengen, die het Licht van de wereld is.
Ik sta steeds naast jullie herders en ik bid dat zij altijd een voorbeeld van nederigheid voor jullie mogen zijn. Dank je.

Vertaling: Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf.

Advertenties