Important words about Medjugorje from Maria Simma

maria-simma


Important words about Medjugorje and Purgatory from Austrian Mystic, Maria Simma (1915-2004)

Does Mary, the mother of Jesus, really appear? You mentioned Medjugorje on several occasions. Can you tell me a little bit about that now?

 Oh! Yes, it really appears, and it is today in Medjugorje that it appears every day to a group of young children. I went three times, but I did not need to go there to find out whether it was true or not. Shortly after the apparitions began, in June 1981, I asked a Poor Soul from Purgatory and told me they were true.  You know, with Medjugorje, there is only one great danger, and it is that the world does not take it into account.

From “Mystics of the Church”

Maria Simma was born on February 2, 1915 in Sonntag, Austria. She was the second of eight children. Her mother and father were poor peasant farmers and the family lived a “hand to mouth” existence. They were humble Catholic country folk who possessed a simple yet very devout faith in God. At around age 7, Maria began felt a strong call to help others, either through prayer and sacrifice in the religious life as a nun, or as a lay missionary.  With this in mind around this time she told her mother that she would never marry. Her mother replied “Well, we will see when you are age 20”. And to this Maria replied “It is firm inside of me- either I will enter the convent or I will work somewhere else in the world where I can be of help to others.”

The greatest complaint from the souls in Purgatory- Abandonment by their loved ones.
According to Maria, the greatest “complaint” of the souls in Purgatory is how they are almost completely forgotton by their family and loved ones–that rightly complain that they receive no spiritual help from those they themselves helped so much during life! How few prayers are ever offered up for them–even at their funerals! Yet prayer is precisely what they need the most! All the beautiful memorials, celebrations, tattoo’s etc done and given in their honor, while they may be good intentioned, in reality do nothing for them and in no way help to relieve them of their suffering/purification.

Visits from the suffering Souls in Purgatory

In 1940 came the first visit from a Holy Soul (a departed soul from Purgatory)  –Maria was age 25. The holy soul–a man– appeared to her in a vision one night. He was pacing back and forth in her bedroom at the foot of her bed.  Confused, she called out to him and said “Who are you?” but she received no reply.  Then she hopped out of bed and tried to grasp him saying “How did you get in here? Go away”, he gave no response and as she reached out to touch him he disappeared. However, as soon as she got back into bed he reappeared, pacing back and forth once again. She wondered how is it that she could readily see this man, but not speak to or touch him. She thought to herself, “Well, so long as he does not come near me” and she remained watching him and after awhile he disappeared and she remained awake pondering the meaning of what happened.

The next day she immediately went to see her parish priest, Fr. Alfons Matt, to tell him all that had happened. After I explained everything to him he said “it could be a poor soul from Purgatory.  If such a thing should ever happen again, do not say “Who are you?” but say “What is it that you need from me?”

The next night the man suddenly appeared again, once again pacing back and forth. This time Maria immediately asked “What is it that you need from me?” The man suddenly stopped, turned towards her and replied “Please have three holy Masses said for my intentions and then I will be delivered.”  And then he immediately disappeared and Maria said “It was then that I knew that he was a poor soul.” The next day she once again told her parish priest, Fr. Alfons Matt,  what had happened and the three requested masses were said.  The good priest also told her to always seek to do whatever she can to help the souls that might come to her.

Soon more souls from purgatory would come asking for her prayers and sacrifices, and thus began a lifetime apostolate for the holy souls.  Over the next few years, only 2 or 3 poor souls came to her each year, but as time went on, more and more were coming to her seeking her assistance through prayers and sacrifices.

From the onset however it must be noted that Maria never sought visits from the souls in purgatory—she never called upon them or “channeled” them in any way. They always came to her without any seeking on her part.  In fact the holy souls have told her that it is God in His great mercy who gives them permission to come to her to obtain sacrifices and prayers that their time in purgatory might be lessened.
In fact, during an interview by Sr. Emmanuel she was asked the following:

-What is the difference between what you are living with the souls of the departed, and the practices of spiritism (by mediums/psychics etc):?

“We are not supposed to summon up the souls – I don’t try to get them to come. In spiritism, people try to call them forth. This distinction is quite clear, and we must take it very seriously. If  people were only to believe one thing I have said, I would like it to be this: those who engage in spiritism (calling forth the dead, moving tables and other practices of that kind) think that they are summoning up the souls of the dead. In reality, if there is some response to their call, it is always and without exception Satan and his angels who are answering. People who practice spiritism (diviners, witches, mediums, etc.) are doing something very dangerous for themselves and for those who come to them for advice. They are up to their necks in lies. It is forbidden, strictly forbidden, to call up the dead. As for me, I have never done so, l do not do so, and I never will do so.”

>> http://www.mysticpost.com

 

Pauselijke gezant aartsbisschop Henryk Hoser: “Ik geloof in Maria en in al haar verschijningsvormen”

Donderdag 23 februari 2017
Monseigneur Henryk HoserNa zijn aanstelling tot Pauselijke gezant voor Medjugorje gaf aartsbisschop Henryk Hoser een kort interview aan de Italiaanse website La Fede Quotidiana:

Excellentie, had u deze aanstelling verwacht?

– “Nee, en ik weet niet waarom de Paus mij aangewezen heeft. Natuurlijk ben ik dankbaar, ik leg mijn volledige toewijding in deze opdracht, deze missie verontrust me geenszins.”

U gaat door voor een conservatieve bisschop…

– “Ik zou mezelf zo niet noemen. Liever ben ik een man van de Kerk die trouw blijft aan het Woord, aan de leer en de traditie, aan alle documenten. Dus als dat conservatief betekent, dan ben ik conservatief ja.”

Polen, waarvan u een kind bent, heeft over het algemeen positieve gevoelens over Medjugorje…

– “De katholieken van deze natie die zo diep Mariaal is, hebben een positieve kijk op Medjugorje en velen van hen gaan naar daar, wel 200.000 elk jaar. Maar ik zal mij niet bezig houden met theologische aspecten of met de Verschijningen, maar alleen met de Pauselijke opdracht, en die is louter pastoraal.”

En de zieners?

– “Zij zijn voor mij geen probleem en zijn ook niet hét probleem. Ik herhaal, dat maakt geen deel uit van mijn opdracht.”

Johannes Paulus II die u goed gekend heeft, stond positief tegenover Medjugorje…

– “Hij had een grote devotie tot de Heilige Maagd in het algemeen, ook tot die van Medjugorje. Daar is niets mis mee.”

Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje staat bekend als de Koningin van de Vrede. Ook u bent een pleitbezorger van gezinswaarden…

– “Dat is waar. Het is heel belangrijk om Maria te aanroepen voor de bescherming van het gezin, bestaande uit man en vrouw, verenigd door het sacrament van het huwelijk. In Medjugorje vinden we Rozenkransgebed, Eucharistische aanbidding, vasten en boete en dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het geloof. Dat moet gestimuleerd en aangemoedigd worden.”

Wat zijn de vruchten van Medjugorje?

– “Zoals ik al zei, zal ik mij beperken tot de pastorale opdracht en zal ik niet de waarachtigheid onderzoeken. Wat de vruchten voor de zielen betreft, die lijken positief. Met die vruchten bedoel ik de praktijk van de sacramenten, bekeringen, mensen die hun leven veranderen, deelname aan de Mis. Dat gebeurt in Medjugorje en dat kunnen we niet ontkennen of pastoraal negeren.”

U bent de afgelopen tijd ernstig ziek geweest. Klopt het dat u ook gebeden heeft tot Onze-Lieve-Vrouw van Medjugorje?

– “Ik heb malaria opgelopen in Afrika. Ik heb gebeden tot de Heilige Maagd. Ik geloof in Maria en in al haar verschijningsvormen.”

>>   http://www.bedevaart.net/onderzoeksnieuws/1366-pauselijke-gezant-ik-geloof-in-maria-en-in-al-haar-verschijningsvormen.html


De Wonderdadige Medaille

De Wonderdadige Medaille

O Crux Ave Spes Unica

miracmedal

De Wonderdadige Medaille dankt haar oorsprong aan de Verschijningen van Maria in de Kapel van de Rue du Bac te Parijs, in 1830.

Op zaterdag 27 november 1830 verscheen de Onbevlekte Maagd aan Zuster Catherina Labouré, Dochter der Liefde en vertrouwde haar een zending toe nl. een medaille te laten slaan volgens het model dat haar getoond werd.

“Laat een medaille slaan naar dit model”, zei de H. Maagd,
“de personen die ze met vertrouwen dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen”.

Enorm snel heeft de Medaille zich verspreid. Talrijke genaden van bekering, van bescherming en van genezing werden verkregen.

In verband met deze buitengewone feiten gelastte de Aartsbisschop van Parijs, Mgr. de Quelen, een officiëel onderzoek in te stellen naar de oorsprong en de uitwerking van de Medaille van de Rue du Bac.

Ziehier het resultaat: De buitengewone snelheid, waarmee deze Medaille verspreid…

View original post 366 woorden meer