Maandelijkse boodschap van O.L. Vrouw aan Marija – 25 oktober 2016

Beste Medjugorje Vrienden,

 Hierbij ontvangt u de maandelijkse boodschap van O.L. Vrouw aan Marija van 25 oktober 2016.

 big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w1

Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

Aan Marija:

25 oktober 2016

Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op: bid voor vrede! Laat het egoïsme achterwege en leef volgens de boodschappen, die ik jullie geef. Zonder deze kunnen jullie je leven niet veranderen. Als jullie leven vanuit het gebed, zul je vrede hebben. Als jullie in vrede leven, zul je het verlangen voelen om getuigenis af te leggen, want je zult God ontdekken die jullie nu als veraf ervaren. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid en sta God toe je hart binnen te treden. Keer terug tot vasten en tot de biecht, zodat jullie het kwaad in je en rondom je overwinnen. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Vertaling: Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf.


 

DE DEVOTIE VAN DE DRIE WEESGEGROETEN.

Greeth's Blog

Uit het blad “Tijdschrift van de Rozenkrans”, nr. 478 2016.

dsci0674
De Heilige Mathilde van Hackeborn.

Jezus zegt (Mt 16,26) “Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven?” Het belangrijkste in dit leven is de eeuwige redding. Wilt ge U redden? Weest devoot voor de Allerheiligste Maagd, Bemiddelaarster van alle genaden, door iedere dag drie Weesgegroeten te bidden.

De heilige Mathilde van Hackeborn, een Benedictines die gestorven is in 1298, die aan het ogenblik van haar dood dacht, bad tot Maria opdat Zij haar zou bijstaan in dat laatste moment. Het antwoord van Maria was zeer vertroostend: “Ja, Ik zal doen wat je vraagt mijn dochter, maar Ik vraag je iedere dag drie Weesgegroeten te bidden:
de eerste om de Eeuwige Vader te danken voor de macht in de Hemel en op de aarde, die Hij mij gegeven…

View original post 2.510 woorden meer

Gezin – rozenkrans

De laatste zin uit het evangelie – van vorige week – is denk ik heel belangrijk in verband met het bidden. Daar zegt Jezus: “Zal de Mensenzoon bij zijn komst op aarde geloof vinden?” Immers de dragende kracht van het gebed is het geloof en het vertrouwen en als er geen of weinig geloof zal er niet op weinig gebeden worden. En dat geldt ook omgekeerd: wie niet of weinig bidt, gelooft nauwelijks.

Gezin – rozenkrans

En dat is de crisis van onze tijd. Het is een beetje een vicieuze cirkel. Uit een zekere laksheid laat men het gebed schieten. Daarmee neemt het geloof en het vertrouwen af. Men gaat uiteindelijk voornamelijk op zichzelf vertrouwen. En als er zich dan ineens iets ernstigs voordoet, heeft men de neiging de schuld op God te schuiven of daarin een reden te zien dat God niet kan bestaan. Met het niet bidden schiet het geloof omlaag en als het geloof vermindert, vermindert ook het bidden. De intensiteit van het geloof kan men afmeten aan de mate waarin men vertrouwvol bidt. Door gewoonweg meer te bidden kan men die vicieuze cirkel doorbreken. Een krachtig middel bij dit gebed is al eeuwen de rozenkrans.

Het vertrouwen kan groeien, doordat je gewoonweg weer meer gaat bidden. We moeten opnieuw leren zien, dat geloof bergen kan verzetten en dat God luistert naar mensen die vertrouwvol en volhardend bidden.

>>>  www.mennenpr.nl/zondag_29c.html

Uw gebed is een bewijs van geloof

Uw gebed is een bewijs van geloof

29ste zondag door het jaar – C 2016

Van tijd tot tijd overkomt het je, dat je het gevoel hebt, dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Je staat geduldig te wachten in de rij voor een loket en als je dan eindelijk aan de beurt bent, wordt je gezegd: “Sorry, u bent verkeerd. Hier kan ik u niet helpen. U moet naar een afdeling boven in het gebouw.” Je gaat dan op weg naar het andere loket, waar je weer teruggestuurd wordt naar het loket waar je vandaan komt. Dan wordt het moeilijk om vriendelijk te blijven. Je voelt je niet serieus genomen. Je protesteert. Misschien, dat de parabel van de weduwe en de rechter ons juist daarom aanspreekt, omdat er eveneens iets dergelijks achter zit. Een weduwe voelt zich door een rechter niet serieus genomen, want het is ook maar een weduwe.

Een weduwe is in een hopeloos gevecht gewikkeld met het gerechtelijke apparaat. Voor de joden is een weduwe het symbool van rechteloosheid. Er zijn geen sociale voorzieningen en een weduwe moet daarom maar zien, hoe zij rond komt in haar gezin. Alleen hard werken is haar lot. Bovendien heeft zo’n vrouw geen enkele status, want vrouwen ontlenen de status in de joodse wereld aan hun man. In het openbaar mag een vrouw ook geen stem laten horen. Niet zonder reden kiest Jezus partij van deze groep rechtelozen. Om te overleven, moesten weduwen zich vaak als een terriër verdedigen. Doorbijten en niet opgeven. Zo ook de weduwe in het evangelie, ook al staat zij tegenover een rechter. Die rechter staat hoog op de maatschappelijke ladder. Zij hebben een machtspositie. Hij spreekt recht en de mensen zijn van hem afhankelijk. Daarvan zijn ze zich bewust. Een weduwe heeft een rechter ook niets te bieden, want die zijn arm.

Maar wat deze weduwe aan invloed tekort komt, dat vult zij aan met vasthoudendheid. Dag na dag, in eindeloze bezoeken, blijft ze koppig volhouden. Ze loopt de deur bij de rechter plat. Voor de rechter moet ze een vervelende wesp zijn, die om zijn hoofd blijft zoemen. Hij wil af van dat lastige mens. Hij wil niet langer door zo iemand lastig gevallen worden. Maar op haar argumenten gaat de rechter niet in. “Al bekommer ik mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze bezoeken”, zo denkt hij. Het is dus niet vanwege de rechtvaardigheid of de gerechtigheid, dat de rechter aandacht heeft voor deze vrouw.

Stellen wij ons eens de vraag: “Is onze aandacht voor het zuidelijk halfrond bij ons oprecht vanuit onze behoefte om gerechtigheid te realiseren, of om niet langer geplaagd te worden door de klagende stemmen vanuit de hongergebieden uit Afrika, van de straatkinderen in India, van de indianen in Zuid-Amerika en van de vluchtelingen uit het Midden-Oosten.” Wij herkennen onszelf in de onrechtvaardige rechter, bij wie zoveel menselijk opzicht, zoveel eigenbelang in zijn oordeel meespeelt. Wij staan tegenover zovele mensen in een belangenstrijd. Wij laten zoveel onrecht voortbestaan, want dat onrecht dient onze belangen.

De parabel is een woord van Jezus. Het is een oproep tot gebed, waarbij wij ook wel eens het gevoel hebben, dat er niet naar ons geluisterd wordt. Maar als een rechter die zich bekommerde om God noch gebod, wel de weduwe recht verschaft, hoeveel te meer dan de hemelse Vader die de rechtvaardigheid zelve is. Hij is het die tot ons spreekt door de woorden van Jezus om ons hart te veranderen en ons tot nieuwe mensen te maken.

Zo eindigt tenslotte het evangelie van deze zondag met de vraag: “Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” Dat geloof, waar Jezus in onze harten mag leven en dat ons tot nieuwe mensen wil maken: mensen van liefde, van vertrouwen en van geloof?

Oktobermaand – Mariamaand. Nog een paar woorden over 13 oktober, verschijningsdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima.

Afgelopen donderdag 13 oktober is het 99 jaar geleden dat het zonnewonder plaats vond tijdens de Maria-verschijningen in Fatima, Portugal. Maria vraagt ons al bijna 100 jaar om ons leven te veranderen en om mensen van gebed te worden, om te gaan leven zoals God het wil. Met liefde tot God en met liefde voor de medemens. Onze Lieve Vrouw van Fatima vraagt ons om elke dag de rozenkrans te bidden, niet alleen in de meimaand of nu in de oktobermaand.

“Uw gebed is een bewijs van geloof.

Uw hoop is een bewijs van liefde.

Uw naastenliefde is de liefde in werking in uw ziel”

(Boodschap van Jezus tot Marguerite op 2 januari 1975 – Website Legioen Kleine Zielen).

Vgl. bron:http://www.parochiestmartinusvlodrop.nl/pdf/preken/2010/preek32.pdf

Boodschappen van de Heilige Maagd Maria aan Zuster Elena (1895-1961)

Costa Erica “En al dit vuur zal niet door mensenhanden aangestoken worden, maar het zal rechtstreeks uit de Hemel geslingerd worden door de Engelen [op het moment van de grote straf of zuivering]. Daarom vraag ik gebeden, boete en offer, zodat ik als Middelares kan optreden voor Mijn Zoon, om veel zielen te redden.” Dit lijkt erg veel op hetgeen aan Pater Pio werd geopenbaard. We hebben ons niet aan een atoom-oorlog te verwachten, die op het nippertje kan vermeden worden (zie “Drie duistere dagen” van pater Pio) maar aan een straf van God. Het zal een regen van vuur worden uit de hemel. God heeft toch nog altijd het laatste woord.

bid 24 uur

De Zalige Elena Aiello (1895-1961)
Mystica, gestigmatiseerde, offerziel, profetes en stichteres van de Minieme tertiarissen van de Passie van onze Heer Jezus Christus.

Sommige heiligen leiden een heldhaftig heilig leven op een gewone manier en sommigen op een buitengewone manier. Zuster Elena Aiello, die de stichteres is van de Minim tertiarissen van het Lijden van Onze Heer Jezus Christus, een contemplatieve ziel en een martelaar in haar lijden, leidde haar leven op beide manieren en het is door haar naastenliefde dat haar ware grootsheid werd bereikt.

Ze was goed gekend in Italië en grote delen van Europa en had veel bezoekers.

Elena Aiello werd geboren in Montalto Uffugo [Consenza], Italië op Heilige Woensdag tijdens de Goede Week op 10 april 1895. Haar ouders waren Pasquale Aiello en Teresa Paglilla. Tijdens de
Processie van Rogations, bad haar moeder  om de genade voor het krijgen van een kindje, een meisje, en indien haar…

View original post 4.787 woorden meer

Vandaag is het de 99ste verjaardag van het Zonnewonder te Fatima

Op 13 oktober 1917 verscheen de H. Maagd voor de laatste maal aan de drie kleine herdertjes van Fatima. Op die dag deelde ze het Derde Geheim mee aan Lucia, nadat het zonnewonder had plaatsgevonden. Maria had beloofd een mirakel te doen om de echtheid van de verschijningen te bevestigen. En zo gebeurde het. Honderdduizenden gelovigen zakten af naar de schapenweide om het wonder te aanschouwen. Het regende die dag, en de weide was één modderpoel. Maar men bad en het zonnewonder gebeurde. De hele weide droogde in een mum van tijd op en het klaarde op en alle aanwezigen aanschouwden het wonder, waaronder sceptische journalisten, atheïsten, dokters, geleerden, enz. Alle aanwezigen die nog niet geloofden, bekeerden zich en de kranten berichtten over het mirakel.

Gedurende de loop van de verschijningen had de H. Maagd zich geopenbaard als O.L. Vrouw van de Rozenkrans, en had ze gevraagd dat men elke dag de Rozenkrans zou bidden. Lucia kreeg ook de opdracht om de toewijding tot haar Onbevlekt Hart te verspreiden.

Lucia kreeg de opdracht van Maria om het Derde Geheim rond 1960 vrij te geven, maar ze werd het zwijgen opgelegd. Er werden flarden van vrijgegeven, maar het complete geheim zit…

Lees verder: klik hier