Kardinaal Burke doet oproep: ‘Bid samen met mij de Rozenkrans’

IMG_4456_810_500_55_s_c1

Kardinaal Raymond Burke richt zich in een emotionele oproep tot katholieken wereldwijd. De kardinaal roept katholieken op om de Hemel met Rozenkransen te bestormen. “Bid samen met mij één keer in de maand een Rozenkrans en vergezel mij in de Mis om de Katholieke Kerk van de verwarring te bevrijden”, zegt hij.

Het initiatief werd door Burke ingewijd met een plechtige Mis op 8 december (de dag waarop het ‘jaar van barmhartigheid’ van start ging, n.v.d.r.). De organisatie Catholic Action for Faith and Family organiseert het initiatief en wil dat zoveel ‘Rozenkranskrijgers’ zich aanmelden om samen Missen op te dragen en te bidden voor verlossing in de Katholieke Kerk.

Thomas McKenna: “Kardinaal Burke wordt door gewone katholieken van overal ter wereld aangesproken en gelooft dat ze op het punt staan zich te laten ontmoedigen. Hij vertelt hun dat het antwoord op de toestand hoopvol gebed is. Dus zorgen we voor een manier om door middel van gebed terug te vechten.”

Wie samen met de kardinaal wil bidden kan zich hier aanmelden (Engelstalige website). De gezamenlijke Rozenkrans wordt telkens op de eerste dag van de maand gebeden. Al ruim 1.000.000 katholieken doen mee.

Bronnen: https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-promotes-campaign-to-storm-heaven-with-monthly-rosary-to-lif
Vertaling: Restkerk.net


 

La Salette

2012-2019

O.L.Vrouw  van La Salette: “Ik richt een dringende oproep tot de Aarde” : Ik roep de ware leerlingen van de levende en in de hemel heersende God, ik roep de ware navolgers van de mensgeworden Christus, de enige en ware redder der mensen; Ik roep Mijn kinderen, hen die zich aan Mij hebben geschonken, hen die ik om zo te zeggen in Mijn armen draag, hen die van Mijn geest hebben geleefd. Tenslotte roep ik de Apostelen van de Laatste dagen, de trouwe leerlingen van Jezus Christus, die hebben geleefd in verachting van de wereld en onthecht aan zichzelf, in armoede en nederigheid, in de stilte en gebed, in kuisheid en versterving, in vereniging met God in het lijden en ongekend door de wereld. Het is tijd dat ze uitgaan en de aarde komen verlichten. Gaat en toont u als mijn geliefde kinderen. Ik ben met u en in u…

View original post 71 woorden meer

Maandelijkse Boodschap van Maria 25-2-2016

big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w.jpg

Boodschap van de Koningin van de Vrede

in Medjugorje

 

Aan Marija:

 

25 februari 2016

Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep ik jullie allen op tot bekering. Mijn lieve kinderen, jullie liefde is klein en jullie bidden nog minder. Jullie zijn hulpeloos en jullie weten niet wat je doel is. Neem het kruis, kijk naar Jezus en volg Hem. Hij geeft zich voor jullie tot de dood aan het kruis, omdat Hij jullie liefheeft. Mijn lieve kinderen, ik roep jullie op, keer terug naar het bidden met het hart, opdat jullie in het gebed hoop en de zin van je bestaan vinden. Ik ben met jullie en bid voor jullie. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviews met de zieneressen uit Garabandal

2012-2019

“Het belangrijkste aan die dag is dat de hele wereld een teken zal zien, een genade, of een straf binnenin zichzelf – met andere woorden, een waarschuwing. Ze zullen zichzelf helemaal alleen in de wereld zien, het maakt niet uit waar ze op dat moment zijn, alleen voor God met hun geweten. Ze zullen dan hun zonden zien en wat hun zonden hebben aangericht. We zullen het allemaal op hetzelfde ogenblik ervaren…”

Bron: Interviews met de zieneressen uit Garabandal

View original post

Het ‘Weesgegroet’ is Bijbels

NPVS-A-Standard

Velen, voornamelijk Protestanten, argumenteren dat het Weesgegroet onbijbels is.

Dit is het Weesgegroet:
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. 
Laten we dit nu eens ontleden: De eerste zin is de groetenis van de Engel aan Maria:  “Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u.” (Luc. 1,28)
De tweede zin is de lofzang van Elizabeth:  Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” (Luc. 1,42)

De laatste zin is een toevoeging van de Kerk, waarin we Maria vragen om voor ons te bidden. Maria is de Moeder van Jezus, maar Jezus de tweede persoon in de H. Drievuldigheid, dus ook God. Bijgevolg is Maria de Moeder van God, of kortweg de Moeder Gods.

Dit is het Weesgegroet. En de rozenkrans is niet meer dan een opeenvolging van Onzevaders en Weesgegroeten en een paar extra gebeden, waarbij het leven van Jezus wordt overwogen in de mysteries.

Lees hier verder: https://cruxavespesunica.wordpress.com/2016/01/07/het-wees-gegroet-is-bijbels/

Fatima: In Erwartung der Heiligsprechung von Francisco und Jacinta sowie der Seligsprechung Lucias

19 JANUAR 2016.
Die Untersuchung auf Diözesanebene im Verfahren für die Seligsprechung von Schwester Lucia de Jesus dos Santos, einer der drei Seherinnen der Marienerscheinungen in Fatima, wird voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Dies teilte Schwester Angela Coelho, Vizepostulatorin des Verfahrens, im Rahmen eines Interviews mit, das letzte Woche für das Pressebüro des Heiligtums von Fatima stattfand.

Der Prozess zur Seligsprechung von Schwester Lucia, die am 13. Februar 2005 im Karmelitinnenkloster der portugiesischen Stadt Coimbra verstarb, befindet sich noch immer in der Diözesanphase.

Lees hier verder: Fatima: In Erwartung der Heiligsprechung von Francisco und Jacinta sowie der Seligsprechung Lucias

Paus Johannes Paulus II in Fatima

Jan Leechburch Auwers

FATIMA: ACTUEEL Mei 2000

Tijdens zijn derde en waarschijnlijk laatste reis naar Fatima heeft paus Johannes Paulus II andermaal geschiedenis geschreven. Door de beide vroeg gestorven herderskinderen Jacinta en Francisco 1) zalig te verklaren, die samen met de thans 93-jarige Lucia dos Santos 2) de uitverkoren zienertjes waren van de Moeder Gods, werden voor het eerst in de geschiedenis van de Kerk kinderen zalig gesproken die niet als martelaars gestorven waren. Als afsluiting van zijn pelgrimstocht liet de heilige Vader voor de ontelbare pelgrims op het ‘witte plein’ van Fatima door kardinaal Sodano de aankondiging voorlezen dat hij het zogenaamde ‘derde geheim van Fatima’, waarover de laatste decennia tal van speculaties de ronde hebben gedaan, zou bekendmaken.

 

Paus Johannes Paulus II in Fatima

Zaterdag 13 mei 2000 was een heel bijzondere Fatima-dag: de heilige Vader bezocht voor de derde en zo goed als zeker laatste maal van zijn leven…

View original post 4.836 woorden meer