Boodschap van 2 augustus 2014 van de Koningin van de Vrede in Medjugorje


Aan Mirjana:

2 augustus 2014
Lieve kinderen, de reden dat ik bij jullie ben, mijn zending, is om jullie te helpen het goede te verwerven, ofschoon dit nu voor jullie niet mogelijk lijkt. Ik weet dat jullie veel dingen niet begrijpen, zoals ook ik niet alles begreep, wat mijn Zoon mij uitlegde toen Hij aan mijn zijde opgroeide, maar ik geloofde Hem en volgde Hem. Dat vraag ik ook van jullie: mij geloven en mij volgen. Maar, mijn kinderen, volgen betekent mijn Zoon boven alles beminnen, Hem beminnen in elke persoon zonder onderscheid te maken. Opdat jullie hiertoe in staat zijn, roep ik jullie opnieuw op tot zelfverloochening, tot gebed en vasten. Ik nodig jullie uit om de Heilige Eucharistie het leven van je ziel te laten worden. Ik nodig jullie uit mijn apostelen van licht te worden, die in de wereld licht en barmhartigheid verspreiden. Mijn kinderen, in tegenstelling tot het eeuwige leven is jullie leven slechts een flits. En als jullie voor mijn Zoon komen, zal Hij in jullie harten zien hoeveel liefde jullie hadden. Om liefde op de juiste wijze te verspreiden, vraag ik mijn Zoon dat jullie door de liefde eenheid verkrijgen met Hem, eenheid onder elkaar, eenheid tussen jullie en je herders. Door hen geeft mijn Zoon zichzelf steeds opnieuw aan jullie en vernieuwt Hij je ziel. Vergeet dit niet. Dank je.

Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf


Boodschap van 25 juli 2014 van de Koningin van de Vrede in Medjugorje


Aan Marija:

25 juli 2014
Lieve kinderen! Jullie zijn je er niet van bewust vanuit welke genaden jullie leven in deze tijd, waarin de Allerhoogste jullie tekenen geeft, opdat jullie je hart openen en je bekeren. Keer terug tot God en het gebed en moge in jullie hart, in jullie gezinnen en gemeenschappen het gebed gaan heersen, zodat de Heilige Geest jullie leidt en inspireert en jullie elke dag meer openstaan voor de wil van God en voor Zijn plan met ieder van jullie. Ik ben bij jullie en spreek met de heiligen en engelen voor jullie ten beste. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Vertaling Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf


2 juli 2014

Aan Mirjana:

2 juli 2014
Lieve kinderen, ik, de Moeder van allen die hier samen gekomen zijn en de Moeder van de hele wereld, zegen jullie met een moederlijke zegen en roep jullie op je best te doen om de weg van de nederigheid op te gaan. Die weg leidt tot kennis van de liefde van mijn Zoon. Mijn Zoon is almachtig, Hij is in alles aanwezig. Als jullie, mijn kinderen, je daarvan niet bewust zijn, dan heerst er duisternis/blindheid in je ziel. Alleen nederigheid kan je genezen. Mijn kinderen, ik leefde altijd nederig, vol moed en hoop. Ik wist, ik was mij ervan bewust , dat God in ons leeft en wij in God. Datzelfde vraag ik aan jullie. Ik verlang dat jullie allen met Mij zijn in eeuwigheid, want jullie zijn een deel van mij. Ik wil jullie helpen op je weg. Mijn liefde zal je als een mantel omhullen en van jullie apostelen maken van Mijn licht, van Gods licht. Met de liefde, die voortkomt uit nederigheid, zullen jullie licht brengen waar duisternis/blindheid heerst. Jullie zullen mijn Zoon brengen, die het Licht van de wereld is.
Ik sta steeds naast jullie herders en ik bid dat zij altijd een voorbeeld van nederigheid voor jullie mogen zijn. Dank je.

Vertaling: Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf.

25 juni 2014

Aan Marija:

25 juni 2014
Lieve kinderen! De Allerhoogste geeft mij de genade nog bij jullie te mogen zijn, zodat ik jullie in het gebed kan leiden naar de weg van vrede. Jullie hart en jullie ziel verlangen naar vrede en liefde, naar God en zijn vreugde. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid en door het gebed zullen jullie levenswijsheid ontdekken. Ik zegen jullie allen en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.


De zienster Ivanka Ivankovic had haar laatste dagelijkse verschijning op 7 mei 1985. O.L.Vrouw vertrouwde haar die dag het tiende en laatste geheim toe. O.L.Vrouw zei ook, dat Ivanka gedurende haar hele leven één keer per jaar een verschijning van O.L.Vrouw zou hebben en wel op de verjaardag van de eerste verschijning. Zo ook op 25 juni j.l. – De verschijning duurde 4 minuten en had bij haar thuis plaats. Alleen het gezin van Ivanka was erbij aanwezig. Na de verschijning zei Ivanka: “O.L.Vrouw heeft ons haar moederlijke zegen gegeven”.

Vertaling: Stichting Medjugorje Centrum, Kremerslaan 30, Landgraaf

2 juni 2014

Aan Mirjana:

2 juni 2014
Lieve kinderen, ik roep jullie allen en neem je aan als mijn kinderen. Ik bid dat jullie mij kunnen aanvaarden en liefhebben als moeder. Ik heb jullie allen in mijn hart verenigd, ik ben naar jullie afgedaald en ik zegen jullie. Ik weet dat jullie troost en hoop van mij verlangen, omdat ik van jullie houd en voor jullie ten beste spreek. Ik vraag jullie om je met mij te verenigen in mijn Zoon en om mijn apostelen te zijn. Opdat jullie daartoe in staat zijn, roep ik jullie opnieuw op tot liefde. Er is geen liefde zonder gebed; er is geen gebed zonder vergeving, want liefde is gebed en vergeving is liefde. Mijn kinderen, God heeft jullie geschapen om lief te hebben en jullie hebben lief om te vergeven. Elk gebed, met liefde gebeden, verenigt je met mijn Zoon en met de Heilige Geest. En de Heilige Geest verlicht je en maakt je tot mijn apostelen; apostelen, die alles wat zij doen in de Naam van God wensen te doen. Zij wensen te bidden met hun werken en niet alleen met woorden, omdat ze mijn Zoon liefhebben en de weg van de waarheid, die tot het eeuwig leven leidt, begrijpen.
Bid voor jullie herders, dat zij jullie steeds met een zuiver hart leiden op de weg van waarheid en liefde, dat is de weg van mijn Zoon. Dank je.

Vertaling: Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf.